Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 6, Χειμώνας 2006