Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 5, Νοέμβρης 2004