Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 4, Απρίλης 2004