Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 3, Οκτώβρης 2003