Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 2, Ιούλιος 2003