Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας, τεύχος 1, Απρίλης 2003